Accedeix

Estatut

Estatut

“El Centre Excursionista Llinars del Vallès (CELLV) se sent hereu i continuador de la tradició del moviment excursionista català nascut a finals del segle XIX, fruit del desig de conèixer, estudiar i estimar la pròpia terra.”