Accedeix

Organigrama

Organigrama

JUNTA -La junta del Centre escollida en assemblea de socis és l’engarregada de governar l’entitat en el seu dia a dia i coordinar totes les seves seccions, així com el nostre Centre amb la resta d’entitats tant del poble com de fora.

Seccions – Les diferents seccions del Centre Excursionista funcionen autònomament i coordinades entre elles i amb la Junta Directiva de l’entitat

Els socis i les sòcies  – sense ells el centre no seria possible. La implicació en major o menor mesura de tots ells és essencial per al bon funcionament de la nostra entitat.

Menció especial mereixen els monitors i les monitores del Centre Excursionista. Són qui garanteix el futur de la nostra entitat i un exemple radical d’estima a la muntanya i els valors de la nostra entitat. Des del voluntariat acompanyen els nostres infants a la natura i els trasmeten tot el que han après d’altres que ho han estat abans que ells.